Vytvořte fakturu

MICROTRI Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MICROTRI Bratislava
IČO 00643629
TIN 2020318399
DIČ SK2020318399
Datum vytvoření 11 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICROTRI Bratislava
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 482 627 €
Zisk 98 325 €
Kontaktní informace
Email office@microtri.sk
webové stránky http://www.microtri.rs
Telefon(y) +421243635733, +421243635732, +421243335168, +421243294415
Fax(y) 0243335168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,523,024
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 414,940
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 414,940
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,186
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,595
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 318,159
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,106,784
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 178,001
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,622
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,597
3. Výrobky (123) - /194/ 136,372
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,410
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 688,334
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 540,566
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,350
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,526
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 242
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 240,449
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,933
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 234,516
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,300
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,024
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,305
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 346,811
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 346,811
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,749
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,749
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -448,580
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -448,580
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,325
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,502,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,077
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,017
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 52,935
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,125
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,401,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,335,018
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,202,111
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,907
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,241
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,379
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,721
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,807
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,055
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,932
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,350
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 139
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,234,155
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,482,627
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,881,330
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,352,825
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -26,904
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,104
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,272
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,320,215
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,720,319
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,519,844
D. Služby (účtová skupina 51) 466,560
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 462,323
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 326,533
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 114,371
4. Sociální náklady (527, 528) 21,419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,710
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 136,925
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 136,925
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,364
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,170
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,412
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 500,528
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,046
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,323
2. Ostatní náklady (562A) 6,323
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,160
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 23,563
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,933
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,479
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 31,154
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,780
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -626
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643629 TIN: 2020318399 DIČ: SK2020318399
 • Sídlo: MICROTRI Bratislava, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02 27.07.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Zečevič 1 328 € (0.4%) Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
  MICROTRI, d.o.o. 345 483 € (99.6%) Belehrad 110 00 Srbská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   15.01.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   MICROTRI, d.o.o. Karadjordjeva 65/II Belehrad 110 00 Srbská republika
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 01
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   čaluníctvo
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   22.12.1998Noví spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   27.11.1996Nové predmety činnosti:
   čaluníctvo
   10.02.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   MICROTRI Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Noví spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia