Vytvořte fakturu

CDS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název CDS
IČO 00643637
TIN 2020315946
DIČ SK2020315946
Datum vytvoření 11 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 655 495 €
Zisk 73 200 €
Kontaktní informace
Email cdsba@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.cds.sk
Mobile(y) +421903725549
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 128,532
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,451
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,451
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,081
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,202
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,163
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,879
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,465
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,532
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,091
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,002
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,002
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 121,061
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -327,054
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 172,739
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -499,793
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 253,623
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 332
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 225,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,488
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,488
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,961
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,566
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,156
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,298
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,307
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,307
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,844
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 581,772
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 655,495
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,564
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 580,208
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,473
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 559,483
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,179
D. Služby (účtová skupina 51) 73,011
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 418,230
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 321,323
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 96,202
4. Sociální náklady (527, 528) 705
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,679
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,901
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,901
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,483
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,012
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 453,582
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,073
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 819
2. Ostatní náklady (562A) 819
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 254
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,073
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 94,939
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,739
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,739
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,200
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016
 • IČO :00643637 TIN: 2020315946 DIČ: SK2020315946
 • Sídlo: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Kylián 3 501 € (50%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 3 501 € (50%) Trenčín 911 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným