Vytvořte fakturu

CDS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CDS
IČO 00643637
TIN 2020315946
DIČ SK2020315946
Datum vytvoření 11 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 395 €
Zisk 1 706 €
Kontaktní informace
Email cdsba@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.cds.sk
Mobile(y) +421903725549
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 112,697
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,329
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,329
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,329
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,853
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 79,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,823
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,823
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 741
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 515
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 515
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 112,697
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,290
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,002
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,002
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 121,062
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -328,760
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 171,033
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -499,793
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,078
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,562
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 248,753
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,665
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,665
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,162
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,363
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,846
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,484
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,117
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,117
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,646
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,909
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,395
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 53,395
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 313
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,082
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,553
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,340
D. Služby (účtová skupina 51) 5,547
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,289
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,344
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,906
4. Sociální náklady (527, 528) 39
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,842
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,508
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 30
2. Ostatní náklady (562A) 30
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,786
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 80
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643637 TIN: 2020315946 DIČ: SK2020315946
 • Sídlo: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Kylián 2 334 € (33.3%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 2 334 € (33.3%) Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
  Ing. Ivan Kubáň 2 334 € (33.3%) Vážska 11 Piešťany 921 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Vážska 11 Piešťany 921 01
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   28.05.1996Zrušené obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   22.03.1993Zrušené obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nové obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia