Vytvořte fakturu

H A M A K - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H A M A K
IČO 00643742
TIN 2020352499
DIČ SK2020352499
Datum vytvoření 04 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H A M A K
Roľnícka 116
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 488 072 €
Zisk 17 804 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248230111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 412,784
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,784
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,829
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 60,829
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 342,075
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 341,482
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,482
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 593
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,880
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 82
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,798
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 412,784
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,695
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,987
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,987
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -53,444
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -53,444
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,804
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,479
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 427,479
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 423,255
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,255
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,724
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,488,102
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,488,072
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,467,212
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,860
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,467,269
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,437
D. Služby (účtová skupina 51) 2,464,807
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10
2. Ostatní náklady (562A) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,684
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,804
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015