Vytvořte fakturu

DUOSAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUOSAT
IČO 00643831
TIN 2020345140
Datum vytvoření 01 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUOSAT
Záhorácka 2
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 183
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 159
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,000
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,000
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 183
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246709.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00643831 TIN: 2020345140
 • Sídlo: DUOSAT, Záhorácka 2, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01 08.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Krčmár 7 000 € (100%) Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.12.1992
   03.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   10.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08 Vznik funkcie: 02.01.2008
   23.04.2010Nové sidlo:
   Záhorácka 2 Bratislava 811 04
   22.04.2010Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 02
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08 Vznik funkcie: 02.01.2008
   14.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov, zriadených a prevádzkovaných v rozsahu a za podmnienok určených v licencii,vydaný Radom Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. TKR/28 zo dňa 06.12.1994
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   09.12.2004Nové predmety činnosti:
   opravy a montáž určených meradiel
   09.01.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených technických zariadení (elektrických) a ich častí
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   17.04.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   16.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v § 3, písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   zriaďovanie poplašných zariadení
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľ. Zúbka 27 Bratislava
   04.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalácie
   01.02.1995Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov, zriadených a prevádzkovaných v rozsahu a za podmnienok určených v licencii,vydaný Radom Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. TKR/28 zo dňa 06.12.1994
   31.01.1995Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   05.10.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v § 3, písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľ. Zúbka 27 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   08.12.1992Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   07.12.1992Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a údržba spoločných a individuálnych televíznych antén
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   DUOSAT,spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a údržba spoločných a individuálnych televíznych antén
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, Hanulova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia