Vytvořte fakturu

SITEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Obchodní název SITEK
IČO 00643866
Datum vytvoření 04 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SITEK
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 347 €
Zisk -17 855 €
Kontaktní informace
Email sibaterm@sibaterm.sk
Telefon(y) 0253412595
Mobile(y) +421905652708, 0905652708
Fax(y) 0253412596, 0253635566
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,115
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,115
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,115
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,745
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,003
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 420
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,979
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -66,058
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 594
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,436
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,855
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,037
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,063
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 108,774
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,594
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,266
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,231
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,683
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,200
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 163,347
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 163,297
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 179,878
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,642
C. Služby (účtová skupina 51) 21,730
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 90,965
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 703
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,696
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,142
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,531
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,925
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 364
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 364
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -364
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,895
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,855
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016