Vytvořte fakturu

EUROPLAKAT- INTERWERB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název EUROPLAKAT- INTERWERB
Stav Zničeno
IČO 00643939
TIN 2020351652
DIČ SK2020351652
Datum vytvoření 21 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPLAKAT- INTERWERB
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 222 138 €
Zisk 72 379 €
Kontaktní informace
Email ispa@ispa.sk
webové stránky http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 314,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,375
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,375
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,153
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 222
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312,350
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,058
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,058
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 292,089
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 287,825
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,825
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,264
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,203
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,138
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 77
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 136,925
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 136,925
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,585
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,585
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 71,784
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,379
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,129
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,759
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,759
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 730
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,640
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,640
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 222,138
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 221,118
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 550
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,225
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,414
D. Služby (účtová skupina 51) 116,144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,888
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,309
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 470
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,913
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,560
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,793
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,414
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,670
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -256
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,379
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016
 • IČO :00643939 TIN: 2020351652 DIČ: SK2020351652
 • Sídlo: EUROPLAKAT- INTERWERB, Kopčianska 92, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   01.06.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   21.01.1991Nové obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným