Vytvořte fakturu

Ravson - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ravson
IČO 00644021
TIN 2020344051
DIČ SK2020344051
Datum vytvoření 04 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ravson
Družobná 65
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 320 741 €
Zisk 25 014 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245520304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 386,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 223,445
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,445
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 70,537
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,150
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 108,758
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,451
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,677
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,677
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,081
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,961
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,693
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,898
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,795
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,448
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 386,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,202
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,885
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,014
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,142
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 184
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 347,717
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,886
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,886
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,506
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,143
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 789
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,393
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,241
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,241
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,316,293
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,320,741
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,307,173
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,448
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,278,480
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,152,530
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,686
D. Služby (účtová skupina 51) 77,312
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,241
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,210
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,079
4. Sociální náklady (527, 528) 1,952
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,453
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,453
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -5,738
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,261
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,765
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 514
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 509
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,736
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,093
2. Ostatní náklady (562A) 9,093
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,643
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,222
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,039
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,025
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,025
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00644021 TIN: 2020344051 DIČ: SK2020344051
 • Sídlo: Ravson, Družobná 65, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 04.03.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Behúň 6 639 € (100%) Družobná 65 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.04.2011Nové sidlo:
   Družobná 65 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   29.04.2011Zrušené sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   26.01.2000Nové sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   25.01.2000Zrušené sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   24.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   Ravson s.r.o.
   13.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   27.02.1994Zrušené obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   07.04.1993Nové sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   06.04.1993Zrušené sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   18.06.1992Nové sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
   služby občanom a organizáciám, spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   17.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1991Nové obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia