Vytvořte fakturu

ELV.S Senec, štátny podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELV.S Senec, štátny podnik
IČO 00660027
Datum vytvoření 04 Červenec 1990
Company category Štátny podnik
Sídlo ELV.S Senec, štátny podnik
Senec
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00660027
 • Sídlo: ELV.S Senec, štátny podnik, Senec
 • Datum vytvoření: 04 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Kmeť zástupca Rajecká 8690/3 Bratislava 16.07.1993
  Ing. Jozef Kosorinec riaditeľ Budovateľská 8 Senec 16.07.1993
  Ing. Ladislav Piši z á s t u p c a máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo 16.07.1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba stožiarov z betónu, železobetónu
   vývoj a výroba oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom
   výroba iných oceľových výrobkov
   dodávky a montáž osvetľovacích a signalizačných celkov a technológií
   poskytovanie software
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákona nevyžaduje osobitné povolenie
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych zariadení pre hlavnú výrobu
   prevádzkovanie rekreačného zariadenia
   verejné stravovanie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kmeť - zástupca Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec - riaditeľ Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - z á s t u p c a máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo
   15.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a dodávky stožiarov z odstredeného predpjatého betónu a železobetónu, oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom a iných oceľových a elektrotechnických výrobkov
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú výrobu
   skúšobníctvo, vydávanie osvedčení, atestov a posudkov v odboroch výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2
   prevádzka nákladnej a osobnej prepravy a špeciálnych mechanizmov
   prevádzka ubytovacích služieb, verejného stravovania, zdravotníckych sociálnych predškolských a rekreačných zariadení
   vývoj, výroba, dodávky hliníkových osveľovacích stožiarov s povrchovou úpravou a iných hliníkových výrobkov
   dodávky a montáž kompletných osvetlovacích a signalizačných celkov a technológií
   tvorba a predaj softwaru, školiaca a konzultačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kmeť - druhý zástupca riaditeľa Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - prvý z á s t u p c a riaditeľa máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo
   04.07.1990Nové obchodné meno:
   ELV.S Senec, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a dodávky stožiarov z odstredeného predpjatého betónu a železobetónu, oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom a iných oceľových a elektrotechnických výrobkov
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú výrobu
   skúšobníctvo, vydávanie osvedčení, atestov a posudkov v odboroch výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2
   prevádzka nákladnej a osobnej prepravy a špeciálnych mechanizmov
   prevádzka ubytovacích služieb, verejného stravovania, zdravotníckych sociálnych predškolských a rekreačných zariadení
   vývoj, výroba, dodávky hliníkových osveľovacích stožiarov s povrchovou úpravou a iných hliníkových výrobkov
   dodávky a montáž kompletných osvetlovacích a signalizačných celkov a technológií
   tvorba a predaj softwaru, školiaca a konzultačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Kmeť - druhý zástupca riaditeľa Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - prvý z á s t u p c a riaditeľa máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo