Vytvořte fakturu

VESNA, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VESNA, družstvo
Stav Zničeno
IČO 00678902
TIN 2020324746
DIČ SK2020324746
Datum vytvoření 17 Březen 1993
Company category Družstvo
Sídlo VESNA, družstvo
Plavecký Štvrtok 199
90068
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 151 €
Zisk 8 600 €
Kontaktní informace
Email vesna@nextra.sk
Telefon(y) 0343810056, 0669476669476
Mobile(y) 0905320039
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,990
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,990
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,915
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 995
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 602
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,826
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 44,905
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,360
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,008
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,008
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,415
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,337
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,600
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,545
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,545
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,425
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,151
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,678
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 473
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,980
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,482
C. Služby (účtová skupina 51) 2,708
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 237
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,285
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,171
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,961
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 58
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 55
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 204
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 204
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -146
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,025
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,425
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00678902 TIN: 2020324746 DIČ: SK2020324746
 • Sídlo: VESNA, družstvo, Plavecký Štvrtok 199, 90068, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ester Ďuráková Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68 10.12.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2009Nové sidlo:
   Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ester Ďuráková Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ester Ďuráková Kollárovo nám. 18 Bratislava
   13.03.2001Nové obchodné meno:
   VESNA, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodnej činnosti a čiarových kódov
   tlač etikiet počítačovou technikou
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Ester Ďuráková Kollárovo nám. 18 Bratislava
   12.03.2001Zrušené obchodné meno:
   VESNA vydavateľstvo a reklamná agentúra, družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Čierny - predseda Račianska 17 Bratislava
   28.03.1996Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   27.03.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 09
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   VESNA vydavateľstvo a reklamná agentúra, družstvo
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   edičná činnosť
   agentúrna činnosť v reklame
   odbytová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Čierny - predseda Račianska 17 Bratislava