Vytvořte fakturu

CSEMART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CSEMART
Stav Zničeno
IČO 00679160
Datum vytvoření 05 Duben 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Sídlo CSEMART
Nám. 1.
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00679160
 • Sídlo: CSEMART, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2005Zrušené obchodné meno:
   CSEMART v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   A. Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť:
   Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť umelcov a umeleckých skupína predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu
   zastupovanie profesionálnych a amaterskych umelcov predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu, ktorí pôsobia v Csemadoku i mimo neho
   príprava a realizácia kultúrnych programov, prehliadok a súťaží v oblasti folklóru, zborového spevu, javiskových foriem a ostatných umeleckých aktivít pre Csemadok a iné organizácie, usporadúvanie rôznych podujatí v oblasti spoločenskej zábavy
   zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti reklamy a propagácie súvisiacich s umeleckou činnosťou
   poradenská činnosť pre amatérskych umelcov a amatérske umelecké súbory
   zabezpečovanie potrebných vízových a devízových náležitostí umelcom i umeleckým súborom pri ich účinkovaní v zahraničí.
   B. Špeciálna činnosť:
   zriaďovanie vlastných umeleckých a kvalifikačných komisií
   zaraďovanie umelcov a umeleckých skupín do príslušných skupín a tried na základe povinných prehrávok a skúšok a vystavovanie príslušných dokladov
   C. Ostatná činnosť:
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja videoprogramov, zvukových záznamov, kníh, časopisov ako i ostatných audiovizuálnych foriem vo všetkých umeleckých žánroch
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja kostýmov a krojov, potrebných rekvizít a ďalších náležitostí umelcom a umeleckým súborom
   zabezpečovanie nákupu a predaja umeleckých diel a organizovanie výstav umeleckých diel umelcov maďarskej národnosti žijúcich a tvoriacich v Československu
   kooperačné zabezpečovanie výroby nedostatkového tovaru špeciálnych výrobkov, montáž javiskovej techniky a pod.
   zahranično-obchodná činnosť
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.9.1990 pod č.j. 13/9846/133/90, registr. čís. 108002425 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styuku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu sa vzžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4901, 4902, 4903, 6203, 6204, 8524, 9701, 9703 z vlastnej produkcie organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou organizovania a zabezpečovania výstavnej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádykovania zariadení typu kaviarní
   zabezpečovanie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   CSEMART v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.09.1994Zrušené obchodné meno:
   CSEMART
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava
   05.04.1990Nové obchodné meno:
   CSEMART
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   A. Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť:
   Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť umelcov a umeleckých skupína predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu
   zastupovanie profesionálnych a amaterskych umelcov predovšetkým maďarskej národnosti žijúcich v Československu, ktorí pôsobia v Csemadoku i mimo neho
   príprava a realizácia kultúrnych programov, prehliadok a súťaží v oblasti folklóru, zborového spevu, javiskových foriem a ostatných umeleckých aktivít pre Csemadok a iné organizácie, usporadúvanie rôznych podujatí v oblasti spoločenskej zábavy
   zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti reklamy a propagácie súvisiacich s umeleckou činnosťou
   poradenská činnosť pre amatérskych umelcov a amatérske umelecké súbory
   zabezpečovanie potrebných vízových a devízových náležitostí umelcom i umeleckým súborom pri ich účinkovaní v zahraničí.
   B. Špeciálna činnosť:
   zriaďovanie vlastných umeleckých a kvalifikačných komisií
   zaraďovanie umelcov a umeleckých skupín do príslušných skupín a tried na základe povinných prehrávok a skúšok a vystavovanie príslušných dokladov
   C. Ostatná činnosť:
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja videoprogramov, zvukových záznamov, kníh, časopisov ako i ostatných audiovizuálnych foriem vo všetkých umeleckých žánroch
   zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja kostýmov a krojov, potrebných rekvizít a ďalších náležitostí umelcom a umeleckým súborom
   zabezpečovanie nákupu a predaja umeleckých diel a organizovanie výstav umeleckých diel umelcov maďarskej národnosti žijúcich a tvoriacich v Československu
   kooperačné zabezpečovanie výroby nedostatkového tovaru špeciálnych výrobkov, montáž javiskovej techniky a pod.
   zahranično-obchodná činnosť
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 26.9.1990 pod č.j. 13/9846/133/90, registr. čís. 108002425 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styuku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalších činností, k ich prevedeniu sa vzžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 4901, 4902, 4903, 6203, 6204, 8524, 9701, 9703 z vlastnej produkcie organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou organizovania a zabezpečovania výstavnej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
   zabezpečovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti prevádykovania zariadení typu kaviarní
   zabezpečovanie služieb v oblasti aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava