Vytvořte fakturu

ZENTAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZENTAX
IČO 00680010
TIN 2020290899
DIČ SK2020290899
Datum vytvoření 29 Květen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZENTAX
Cintorínska 26
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 887 €
Zisk -554 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 418,174
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 103,612
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 99,858
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,853
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,005
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,754
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,754
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 314,562
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 269,924
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 269,924
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,924
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,638
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 169
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,469
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,174
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -263,736
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -296,376
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -296,376
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -554
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,910
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 681,910
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 355,662
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,662
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 288,991
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 887
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 887
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,399
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 1,108
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 284
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,115
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -554
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015