Vytvořte fakturu

M. A. R. C. O. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M. A. R. C. O.
Stav Zničeno
IČO 00680079
Datum vytvoření 17 Červenec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo M. A. R. C. O.
Racova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00680079
 • Sídlo: M. A. R. C. O., Racova 4, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.1993Zrušené obchodné meno:
   M. A. R. C. O., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Racova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu, pre čsl. právnické a fyzické osoby na území ČSFR
   2. Vypracovávanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných a reklamných služieb
   3. Usporiadavanie kurzov, sympózií, školení a vykonávanie prednáškovej činnosti
   4. Kúpa a predaj výrobkov všetkého druhu
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.1.1991 pod č.j.:13/ 6082/133/90, registr.č. 108006225 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet čs.osôb.
   2. Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/ 1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1.rozsahu povolenia
   3. Dovoz vecí a vývoz vecí s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti, poradenskej činnosti, prieskumu trhu, reklamnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb, poriadanie kurzov, sympózií a školení, propagácie výrobkov a činností zahraničných osôb, výstavníckej činnosti, servisnej a technicko-poradenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Magdaléna Kunošová - predseda Púpavova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Lupták - podpredseda Jiskrova 8 Bratislava
   Ing. Kamil Slušňák - podpredseda Mierová 1431 Galanta
   Ing. Pavol Uhrín Družstevná 75 Nové Zámky
   17.07.1990Nové obchodné meno:
   M. A. R. C. O., a.s.
   Nové sidlo:
   Racova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu, pre čsl. právnické a fyzické osoby na území ČSFR
   2. Vypracovávanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných a reklamných služieb
   3. Usporiadavanie kurzov, sympózií, školení a vykonávanie prednáškovej činnosti
   4. Kúpa a predaj výrobkov všetkého druhu
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.1.1991 pod č.j.:13/ 6082/133/90, registr.č. 108006225 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet čs.osôb.
   2. Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/ 1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1.rozsahu povolenia
   3. Dovoz vecí a vývoz vecí s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti, poradenskej činnosti, prieskumu trhu, reklamnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb, poriadanie kurzov, sympózií a školení, propagácie výrobkov a činností zahraničných osôb, výstavníckej činnosti, servisnej a technicko-poradenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kamenický Narcisova 50 Bratislava
   Ing. Magdaléna Kunošová - predseda Púpavova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Lupták - podpredseda Jiskrova 8 Bratislava
   Ing. Kamil Slušňák - podpredseda Mierová 1431 Galanta
   Ing. Pavol Uhrín Družstevná 75 Nové Zámky