Vytvořte fakturu

PERFEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název PERFEKT
IČO 00680303
TIN 2020312074
DIČ SK2020312074
Datum vytvoření 01 Červenec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PERFEKT
Zimná 8
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 602 984 €
Zisk 6 183 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252493506, 0252499783, 0252499785, 0252499788, 0252621034, 0252444070
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 460,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 82,640
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 47,448
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 361,805
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 263,652
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,033
3. Výrobky (123) - /194/ 201,818
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,801
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,741
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,741
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,741
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,412
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,521
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,891
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,942
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,743
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 460,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,900
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 54,437
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 54,437
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 42,156
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,888
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,888
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114,236
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 114,236
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,183
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,054
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58,349
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,889
6. Long-term advance payments received (475A) 1,881
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 50,579
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 163,303
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,413
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,413
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,259
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,290
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,510
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,831
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,402
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,402
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,433
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 785
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,648
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 469,014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 602,984
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,166
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 390,332
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,510
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,612
V. Aktivace (účtová skupina 62) 14,318
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,982
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,852
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,184
D. Služby (účtová skupina 51) 256,940
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 241,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 186,577
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,562
4. Sociální náklady (527, 528) 7,137
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,816
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,756
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,756
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,407
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,751
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,002
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,962
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,963
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 880
2. Ostatní náklady (562A) 880
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,068
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,938
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,064
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,183
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016
 • IČO :00680303 TIN: 2020312074 DIČ: SK2020312074
 • Sídlo: PERFEKT, Zimná 8, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Mázik podpredseda Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 12.03.2016
  Mgr. Magdaléna Gocníková podpredsedníčka a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 28.09.2015
  Ing. Martin Drobný predseda Zimná 8 Bratislava 821 02 28.09.2015
  Ing. Matúš Matejíček člen Komárnická 14 Bratislava 821 03 26.05.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Matejíček - člen predstavenstva Komárnická 14 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.05.2016
   13.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - podpredseda predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.03.2016
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Drobný - predseda predstavenstva Zimná 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.09.2015
   Mgr. Magdaléna Gocníková - podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.09.2015
   29.01.1997Nové sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   PERFEKT a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických tlačovín;
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb;
   výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.1990Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť