Vytvořte fakturu

ATLAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název ATLAS
IČO 00680842
TIN 2020312305
Datum vytvoření 18 Červen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ATLAS
Okružná 3239
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 28 008 €
Zisk 8 938 €
Kontaktní informace
Email atlas@atlas-arch.com
Telefon(y) 0243292828
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,002
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,002
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,735
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 367
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,617
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,033
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,737
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,463
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 39,833
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,950
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,258
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,938
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,274
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,233
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,741
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 818
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,376
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 547
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,008
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,008
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,668
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,357
C. Služby (účtová skupina 51) 10,434
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,016
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,385
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,340
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,217
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 286
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 286
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -285
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,055
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,117
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,938
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016