Vytvořte fakturu

C.R.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název C.R.A.
IČO 00681954
TIN 2020298027
DIČ SK2020298027
Datum vytvoření 19 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.R.A.
Matúšova 7769/33
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 187 947 €
Zisk 13 780 €
Kontaktní informace
Email cra@cra.sk
Telefon(y) 0244649331, 0244649332, 0244649333, 0264366556, 0252633484
Mobile(y) 0905263989, 0905649490
Fax(y) 0244649331
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 69,433
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 69,433
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,353
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 319,695
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 171,956
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,039
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,412
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 389,128
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 237,540
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,368
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 215,752
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,780
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,588
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,869
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 145,719
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,220
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,164
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,335
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,000
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,187,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,179,843
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,868
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 236
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,162,437
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 815,335
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,789
C. Služby (účtová skupina 51) 175,960
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 129,679
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,700
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,743
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,510
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 171,627
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 202
X. Úrokové výnosy (662) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 199
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,968
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,870
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,766
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,744
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,964
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,780
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016