Vytvořte fakturu

ENVIROPLAST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENVIROPLAST
IČO 00682055
TIN 2020299534
DIČ SK2020299534
Datum vytvoření 14 Červen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENVIROPLAST
Strojnícka 97
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 928 639 €
Zisk 18 943 €
Kontaktní informace
Email enviroplast@enviroplast.sk
webové stránky http://www.enviroplast.sk
Telefon(y) +421243422678, +421243422680, +421317782304
Mobile(y) +421917886666
Fax(y) 0317782304, 0243422680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 310,231
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 223,596
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,596
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,451
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,059
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 119,086
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,040
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,084
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,008
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 77,967
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65,513
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,513
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,454
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,989
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 579
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,410
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 595
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 595
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,231
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,473
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 159,227
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 159,227
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,943
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,758
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,467
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,691
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 46,776
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,110
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 60,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,847
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,437
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,826
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,181
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,181
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 928,639
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,345
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 905,616
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,176
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,502
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 897,656
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,436
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 524,488
D. Služby (účtová skupina 51) 186,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 86,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,738
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,336
4. Sociální náklady (527, 528) 499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,877
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 90,933
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 90,933
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,983
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 204,940
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,984
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,705
2. Ostatní náklady (562A) 2,705
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 279
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,980
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,003
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,060
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,060
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,943
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00682055 TIN: 2020299534 DIČ: SK2020299534
 • Sídlo: ENVIROPLAST, Strojnícka 97, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07 30.07.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Szimcsik 6 639 € (100%) Jasencova 18 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2011Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   18.02.2011Zrušené sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   06.05.2006Nové sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   30.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   29.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   06.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   05.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   17.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   19.07.1999Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   24.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   02.09.1993Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Nové sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   29.11.1992Zrušené sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   14.06.1990Nové obchodné meno:
   ENVIROPLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj plastových výrobkov
   rastlinná a živočíšna poľnohospodárska výroba spojená s predajom
   obchodno - sprostredkovateľská a zaobstarávacia činnosť v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia