Vytvořte fakturu

TROKAN - KOSTKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Obchodní název TROKAN - KOSTKA
Stav Zničeno
IČO 00683183
TIN 2020332336
DIČ SK2020332336
Datum vytvoření 21 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TROKAN - KOSTKA
Račianska 190
83105
Bratislava
Kontaktní informace
Email mikus@versusprint.sk
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,290
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 687
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 687
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,616
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,290
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,220
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,220
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016
 • IČO :00683183 TIN: 2020332336 DIČ: SK2020332336
 • Sídlo: TROKAN - KOSTKA, Račianska 190, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.05.2016Zrušené obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   21.08.1990Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným