Vytvořte fakturu

Révay, Kožušiny a Koža - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Révay, Kožušiny a Koža
IČO 00683230
TIN 2020349881
DIČ SK2020349881
Datum vytvoření 01 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Révay, Kožušiny a Koža
Hradská 78/A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 531 €
Zisk -76 020 €
Kontaktní informace
Email kozusiny@revay.sk
webové stránky http://www.revay.sk
Telefon(y) +421245524281
Mobile(y) +421903409680
Fax(y) 0245524333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 61,771
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 61,771
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 346,504
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -1,488
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,314
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,127
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 408,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 316,331
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 18,590
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 18,590
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 369,976
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,859
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,926
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -76,020
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,944
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,680
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,063
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 998
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,458
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,161
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 264
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,531
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,775
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 119,085
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -76,678
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,287
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 125,357
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,533
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 69,437
C. Služby (účtová skupina 51) 3,666
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,831
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,433
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,671
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,883
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -74,826
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -30,454
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,428
XI. Kurzové zisky (663) 22
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,406
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,662
M. Úrokové náklady (562) 129
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,517
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -75,060
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -76,020
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00683230 TIN: 2020349881 DIČ: SK2020349881
 • Sídlo: Révay, Kožušiny a Koža, Hradská 78/A, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07 31.12.2008
  Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07 12.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Révay 9 295 € (50%) Hradská 78/C Bratislava 821 07
  Beata Révayová 9 295 € (50%) Hradská 78/C Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2008Nové obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 78/A Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.11.2008
   30.12.2008Zrušené obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, Bratislava, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Romanova 3 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba kožušinových a kožených výrobkov
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   opravy kožušníckych a kožených výrobkov
   zákazkové šitie kožušinových a kožených výrobkov
   zhotovovanie výrobkov z kožušín a kože v malých sériách
   nákup a predaj kožušinových a kožených výrobkov v tuzemsku
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   04.10.1995Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   03.10.1995Zrušené sidlo:
   Togliatiho 3 Bratislava
   23.10.1992Noví spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   22.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   Beata Révayová Jeremenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, Bratislava, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Togliatiho 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy kožušníckych a kožených výrobkov
   zákazkové šitie kožušinových a kožených výrobkov
   zhotovovanie výrobkov z kožušín a kože v malých sériách
   nákup a predaj kožušinových a kožených výrobkov v tuzemsku
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   Beata Révayová Jeremenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia