Vytvořte fakturu

UNIINVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIINVEST
IČO 00683469
TIN 2020865264
DIČ SK2020865264
Datum vytvoření 29 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIINVEST
Ľudovíta Fullu 62
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 630 €
Zisk 35 516 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,807
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,807
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,829
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,443
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,716
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,710
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,250
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,820
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,516
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,430
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 659
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 14,860
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,911
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,256
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,650
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,591
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,414
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 161,630
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 161,630
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 113,218
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,024
C. Služby (účtová skupina 51) 54,563
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40,812
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 351
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,098
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 48,412
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,043
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,628
M. Úrokové náklady (562) 333
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,254
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,626
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,786
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,270
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,516
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015