Vytvořte fakturu

SURECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.09.2016
Basic information
Obchodní název SURECO
Stav Zničeno
IČO 00683817
TIN 2020295706
Datum vytvoření 11 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURECO
Majakovského 9
81104
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 22.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,107
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,107
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,394
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,109
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,127
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 713
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 718
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -5
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,107
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,503
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 93,272
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 398
2. Ostatní fondy (427, 42X) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -250,664
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -264,555
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,610
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 462
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 462
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 200,148
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 189,694
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,694
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,726
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,084
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
Date of updating data: 22.09.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 22.09.2016
Files
4255179.tif
Date of updating data: 22.09.2016
 • IČO :00683817 TIN: 2020295706
 • Sídlo: SURECO, Majakovského 9, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Září 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   11.09.1990Nové obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným