Vytvořte fakturu

MGP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název MGP
IČO 00684023
TIN 2020318289
DIČ SK2020318289
Datum vytvoření 27 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGP
Šustekova 2
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 915 635 €
Zisk 222 881 €
Kontaktní informace
Email mgp@mgpslov.sk
webové stránky http://www.mgp.cz/sk
Telefon(y) +421254654841, +421254654842
Mobile(y) +421911789717, +421911289996
Fax(y) 0254654842
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,966,005
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 213,156
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 213,156
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 162,810
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,096
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,616
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 529,356
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 529,356
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 339
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 339
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,193,537
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,192,983
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192,983
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 554
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,384
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,384
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,233
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,966,005
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 496,583
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,410
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 746
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 265,653
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 265,653
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,881
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,422
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 792
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 792
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,301,267
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,184,515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,184,515
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,293
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,545
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,419
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,055
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,055
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,308
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,915,759
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,915,635
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,533,315
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 347,078
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,242
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,609,449
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,127,660
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,567
D. Služby (účtová skupina 51) 263,685
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 145,667
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 106,001
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,196
4. Sociální náklady (527, 528) 2,470
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,736
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,424
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,424
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,710
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 306,186
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,481
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XII. Kurzové zisky (663) 125
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,110
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,608
2. Ostatní náklady (562A) 7,608
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,588
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,914
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,985
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 292,201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 69,320
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 69,320
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 222,881
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016