Vytvořte fakturu

FITRONIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název FITRONIC
IČO 00684180
TIN 2020351586
DIČ SK2020351586
Datum vytvoření 07 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FITRONIC
Mládežnícka 26
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 928 €
Zisk -6 562 €
Kontaktní informace
Email fitronic@fitronic.sk
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,535
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,317
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 133
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,535
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,196
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,939
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,562
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,731
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,715
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,807
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 130
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,478
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,300
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 65,928
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,120
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 64,563
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 245
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 69,630
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,227
C. Služby (účtová skupina 51) 23,579
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,402
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 597
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,346
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 375
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 104
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,702
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,877
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,900
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,873
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,899
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,601
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,562
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015