Vytvořte fakturu

PROCOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROCOM
IČO 00684210
TIN 2020294353
DIČ SK2020294353
Datum vytvoření 19 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCOM
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 483 459 €
Zisk 62 054 €
Kontaktní informace
Email info@geminox.sk
Telefon(y) 0244255633, 0244255613
Mobile(y) +421903710941
Fax(y) 0244255613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 967,742
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 428,492
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 428,492
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 422,356
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,136
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,161
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,029
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,029
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,044
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 69,714
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,714
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 143
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 438,088
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,851
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 435,237
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,089
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,089
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 967,742
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 512,388
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 436,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 429,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,941
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 393
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 393
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,054
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 455,354
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 320,500
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 316,651
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,849
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,602
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,955
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,955
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,334
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,698
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,615
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,752
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 36,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 267,887
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 483,459
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 112,021
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 155,866
V. Aktivace (účtová skupina 62) 286
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,504
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 207,782
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 456,054
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 179,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,880
D. Služby (účtová skupina 51) 114,558
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 96,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,437
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,736
4. Sociální náklady (527, 528) 1,876
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,942
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,483
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,483
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 873
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 477
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -39,057
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,345
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,598
2. Ostatní náklady (562A) 15,598
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,701
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,087
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -57,967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 965
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -58,932
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,054
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00684210 TIN: 2020294353 DIČ: SK2020294353
 • Sídlo: PROCOM, Smrečianska 16, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Marián Chovanec Jégeho 17 Bratislava 821 08 19.09.1990
  JUDr. Iveta Chovancová Jégeho 17 Bratislava 821 08 20.06.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Marián Chovanec 7 000 € (100%) Jégeho 17 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2014Nové sidlo:
   Smrečianska 16 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Iveta Chovancová Jégeho 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2014
   09.07.2014Zrušené sidlo:
   Smrečianska 18 Bratislava 831 01
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Chovanec Jégeho 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.09.1990
   04.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti v oblasti gastronómie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Chovanec
   11.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   03.05.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Marián Chovanec
   02.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Doc.JUDr Jaroslav Chovanec , CSc. Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba plynospotrebičov a elektrospotrebičov
   14.05.1992Nové sidlo:
   Smrečianska 18 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   13.05.1992Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava
   19.09.1990Nové obchodné meno:
   PROCOM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti práva a obchodu
   vykonávanie činnosti v oblasti gastronómie
   Noví spoločníci:
   Doc.JUDr Jaroslav Chovanec , CSc. Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia