Vytvořte fakturu

EBERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EBERT
Stav Zničeno
IČO 00684236
TIN 2020804819
Datum vytvoření 09 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EBERT
Bratislava
Kontaktní informace
Email opravy@opravy.sk
webové stránky http://www.opravy.sk
Telefon(y) +421262411830, +421239002121
Mobile(y) +421903752609
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00684236 TIN: 2020804819
 • Sídlo: EBERT, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2013Zrušené obchodné meno:
   EBERT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka, prenájom a predaj detských hracích automatov, tovarových automatov a predaj tovarov z nich
   prenájom a predaj hracích peňažných automamatov a iných peňažných hracích strojov
   predaj náhradných dielov a príslušenstva ku všetkým druhom automatov
   povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané MZO Praha zo dňa 7.11.1990 č.j. 13/12995/90 Reg. č. 108002839 v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu veci a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskuktočňovanej pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   technicko-poradenskej činnosti, servisu, konsigačného skladu, kapacitami, organizácie
   4. dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia
   zmena povolenia k obchodnej
   zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 21.1.1991 č.j.: 13/16396/133/90 Registr. č. 108006592, ktorou sa mení rozsah povolenia v zmysle § 6 ods. 1, písm. a/, o body 6/ a 7/, ktoré znejú: " 6. vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie", " 7. dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mikóczi Na kopci 24 Bratislava
   Wilibal Ebert Cussenbauerg 5/9 Wien 1090 Rakúska republika
   Michal Ebert Steekhovengasse 2/2 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1990Nové obchodné meno:
   EBERT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka, prenájom a predaj detských hracích automatov, tovarových automatov a predaj tovarov z nich
   prenájom a predaj hracích peňažných automamatov a iných peňažných hracích strojov
   predaj náhradných dielov a príslušenstva ku všetkým druhom automatov
   povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané MZO Praha zo dňa 7.11.1990 č.j. 13/12995/90 Reg. č. 108002839 v tomto rozsahu:
   1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu veci a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   2. vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskuktočňovanej pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   technicko-poradenskej činnosti, servisu, konsigačného skladu, kapacitami, organizácie
   4. dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia
   zmena povolenia k obchodnej
   zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 21.1.1991 č.j.: 13/16396/133/90 Registr. č. 108006592, ktorou sa mení rozsah povolenia v zmysle § 6 ods. 1, písm. a/, o body 6/ a 7/, ktoré znejú: " 6. vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie", " 7. dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Mikóczi Na kopci 24 Bratislava
   Wilibal Ebert Cussenbauerg 5/9 Wien 1090 Rakúska republika
   Michal Ebert Steekhovengasse 2/2 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia