Vytvořte fakturu

S A K A O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název S A K A O
IČO 00684261
TIN 2020362795
DIČ SK2020362795
Datum vytvoření 20 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S A K A O
Firmova 12
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 651 €
Zisk 22 033 €
Kontaktní informace
Email sakao@stonline.sk
Telefon(y) +421243636135, +421243636136, +421243636134
Mobile(y) +421904196625
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,541
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,856
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,563
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,541
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,673
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -171,378
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,033
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,214
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 158,542
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 278
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,150
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 668
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,651
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 277
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,074
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,570
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 298
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,393
C. Služby (účtová skupina 51) 4,927
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 622
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 270
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,081
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,733
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,993
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,033
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016