Vytvořte fakturu

STUDIAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STUDIAL
IČO 00684414
TIN 2020474720
DIČ SK2020474720
Datum vytvoření 01 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIAL
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 533 738 €
Zisk -9 211 €
Kontaktní informace
Email studial@studial.sk
Telefon(y) 0244451063, 0244630927, 0244630928, 0244630929
Fax(y) 0244451063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,039,328
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 357,902
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,333
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,369
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,964
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 270,569
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 90,637
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 179,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,616,642
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 46,832
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,391
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,441
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,094,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,050,394
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050,394
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,675
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 71,423
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71,423
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 404,318
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 403,139
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,784
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,276
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 60,508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,039,328
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,043,459
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,038,065
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,038,065
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,211
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,744
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 53
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 983,060
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 139,816
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,816
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 798,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,910
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,302
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,026
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,631
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,631
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,125
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7,125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 601,127
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 533,738
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 527,780
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,958
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598,413
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 242,008
D. Služby (účtová skupina 51) 211,510
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 123,633
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,724
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,669
4. Sociální náklady (527, 528) 3,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,253
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,163
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,163
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -64,675
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,455
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,389
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 66,249
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 66,249
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 644
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 644
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 496
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,923
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatní náklady (562A) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,919
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 58,466
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,209
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,002
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,002
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,211
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00684414 TIN: 2020474720 DIČ: SK2020474720
 • Sídlo: STUDIAL, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10 29.01.2009
  Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04 29.01.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Cvečko 6 639 € (50%) Lomnická 16/A Bratislava 841 10
  Ing. Karol Kyselica 6 639 € (50%) Tŕňová 3 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2009Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   28.01.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   01.06.1993Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   manageering a enginering v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktorý je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.05.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Zrušeny spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   STUDIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Noví spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia