Vytvořte fakturu

DOPRA - VIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název DOPRA - VIA
IČO 00684422
TIN 2020316639
DIČ SK2020316639
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DOPRA - VIA
Drieňová 27
82656
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 763 868 €
Zisk 23 275 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243424707, 0455391012, 0243331256, 00243331256
Mobile(y) 0905531038, 0905702234, 0915730274, 0918402094
Fax(y) 0243331256
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361,626
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 254,223
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 254,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,284
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 187,283
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 37,247
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,100,521
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,690
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 127,250
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 127,250
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 315,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 295,809
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,809
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,932
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,595,775
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,248
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,587,527
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,882
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,882
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,626
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162,371
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 581,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 581,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 62,737
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 116,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 116,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,379,159
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,379,159
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,275
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,717
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,904
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,813
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 145,099
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,465
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,465
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,982
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,110
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,542
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,439
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,580
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,859
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,764,014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,763,868
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 734,212
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,021,387
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,154
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,115
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,723,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 674,930
D. Služby (účtová skupina 51) 479,999
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 418,973
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 309,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 101,344
4. Sociální náklady (527, 528) 7,850
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 115,025
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 82,334
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 32,691
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -58
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,554
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,337
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 146
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 146
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,036
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,032
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,890
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,447
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,172
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,024
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -852
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,275
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016
 • IČO :00684422 TIN: 2020316639 DIČ: SK2020316639
 • Sídlo: DOPRA - VIA, Drieňová 27, 82656, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miloslav Zahradník člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 03.06.2009
  Ing. Dušan Mráz člen 1. mája 3 Sliač 03.03.2009
  Ing. Vladimír Poláček člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 20.05.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Poláček - člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   09.08.2011Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   07.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Zahradník - člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Dušan Mráz - člen 1. mája 3 Sliač Vznik funkcie: 03.03.2009
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   DOPRA - VIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť