Vytvořte fakturu

Würth - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Obchodní název Würth
IČO 00684864
TIN 2020332534
DIČ SK2020332534
Datum vytvoření 17 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Würth
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 839 498 €
Zisk 175 571 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249201211, +421244889424, +421244884881, +421244646132, +421244373895, +421244441001, +421244373198
Fax(y) 0244441001
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,706,715
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,504,186
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 206,670
2. Software (013) - /073, 091A/ 206,670
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,297,516
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 933,155
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 872,006
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 452,481
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,874
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 3,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,185,599
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,006,587
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,723
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,001,864
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 91,724
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 91,724
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,053,915
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,314,110
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,110
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,734,205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,373
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,329
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,930
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,553
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,706,715
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,114,860
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 481,312
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 481,312
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 84,630
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 48,146
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,146
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,325,201
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,325,201
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,591,855
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 193,834
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,961
12. Odložený daňový závazek (481A) 180,873
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 82,743
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 82,743
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,236,162
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 716,667
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 716,667
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 198,119
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 126,884
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 191,241
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,251
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 79,116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,684
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,432
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,841,598
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,839,498
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,332,951
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 388,680
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,531
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,582,940
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,154,119
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 528,640
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 19,617
D. Služby (účtová skupina 51) 1,481,042
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,740,237
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,708,965
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 947,128
4. Sociální náklady (527, 528) 84,144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 59,559
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 450,304
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 450,304
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,894
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 39,702
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,826
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,558
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,538,213
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,100
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,062
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,061
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,697
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,597
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 246,961
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 79,913
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,523
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,571
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • IČO :00684864 TIN: 2020332534 DIČ: SK2020332534
 • Sídlo: Würth, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Martina Gaislová Tupého 21/B Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Würth International AG 481 312 € (100%) Chur 7004 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martina Gaislová Malinovská 419/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 01.01.2012
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   22.06.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7004 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   21.06.2005Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   22.06.1999Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   09.05.1994Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   08.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   Würth spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   18.07.1993Zrušené obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1990Nové obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Noví spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia