Vytvořte fakturu

ABEVREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABEVREAL
Stav Zničeno
IČO 00684899
TIN 2020291152
DIČ SK2020291152
Datum vytvoření 29 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABEVREAL
Vševlada Gajdoša 4
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 055 €
Zisk -9 934 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 53,335
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 52,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,511
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,129
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 804
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 500
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 304
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,335
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,022
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,469
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,469
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -61,751
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,940
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -130,691
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,934
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,357
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,714
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 206
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 309
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 152
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,026
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,674
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 82,944
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,055
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,055
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,055
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,539
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,139
D. Služby (účtová skupina 51) 5,564
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,753
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,237
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,491
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 574
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,763
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,763
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 746
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,484
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,352
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 294
2. Ostatní náklady (562A) 294
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 196
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -490
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,974
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00684899 TIN: 2020291152 DIČ: SK2020291152
 • Sídlo: ABEVREAL, Vševlada Gajdoša 4, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01 28.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Bilkovič 33 194 € (100%) Gercenová 8/A Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných a prenajatých priestorov
   01.07.2009Nové obchodné meno:
   ABEVREAL s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vševlada Gajdoša 4 Malacky 901 01
   30.06.2009Zrušené obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejno - prospešných služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti, na ktorý sa nevzťahuje zvláštne povolenie
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava