Vytvořte fakturu

KOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název KOP
Stav Zničeno
IČO 00685054
TIN 2020324977
DIČ SK2020324977
Datum vytvoření 15 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOP
Betliarska 12
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 104 €
Zisk -15 694 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245248480, 0905522339
Mobile(y) 0905522339
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,777
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,018
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,387
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,164
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,679
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,944
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,944
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,394
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -52,323
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,694
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,843
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,843
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,408
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,170
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,104
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,116
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,490
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,498
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,755
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 676
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 457
C. Služby (účtová skupina 51) 9,668
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,024
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,420
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,378
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,651
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,805
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,734
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,694
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :00685054 TIN: 2020324977 DIČ: SK2020324977
 • Sídlo: KOP, Betliarska 12, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Říjen 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.07.2015Nové sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.10.1990Nové obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným