Vytvořte fakturu

ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
IČO 00685445
TIN 2020299083
Datum vytvoření 31 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
Hradská 84
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 €
Zisk -950 €
Kontaktní informace
Email malacka@businessexpert.sk
Telefon(y) 0255969091
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,468
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,461
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 105,461
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 794
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 104,667
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,468
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,333
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,135
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 82,175
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 80,185
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,990
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41
D. Služby (účtová skupina 51) 3
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -44
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 397
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -385
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -468
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 482
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 482
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -950
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016