Vytvořte fakturu

MATERNA Information & Communications - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název MATERNA Information & Communications
IČO 00685526
TIN 2020298478
DIČ SK2020298478
Datum vytvoření 05 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATERNA Information & Communications
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 257 102 €
Zisk 122 519 €
Kontaktní informace
Email info-sk@materna.com
Telefon(y) 0240207311
Fax(y) 0240207300
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 424,664
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,096
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,096
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,096
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 318,154
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,985
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 261,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,764
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,169
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,680
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,489
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 86,414
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 46,243
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 40,171
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 424,664
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -278,144
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -418,920
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 168,722
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -587,642
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,519
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,098
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,630
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,468
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 135,104
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,287
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,748
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,012
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,039
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,018
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 69,790
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,652
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 36,138
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 310,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 170,816
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 46,565
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 124,251
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,257,121
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,257,102
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,251,818
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,284
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,835
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,551
D. Služby (účtová skupina 51) 262,482
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 811,886
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 595,133
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 203,895
4. Sociální náklady (527, 528) 12,858
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 471
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,292
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,292
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,267
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 968,785
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,338
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,229
2. Ostatní náklady (562A) 11,229
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 333
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 776
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,319
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 132,948
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,429
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,429
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,519
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :00685526 TIN: 2020298478 DIČ: SK2020298478
 • Sídlo: MATERNA Information & Communications, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 17.07.2006
  Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko 01.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Materna GmbH Information & Communications 16 597 € (100%) Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2013Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava-Ružinov 821 09
   03.11.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.10.2010
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Materna GmbH Information & Communications Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
   25.07.2007Nové obchodné meno:
   MATERNA Information & Communications s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 17.07.2006
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   nákup, predaj a sprostredkovanie výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   organizovanie školení, prednášok a seminárov
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   05.11.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným