Vytvořte fakturu

KOMPRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMPRINT
IČO 00686051
TIN 2020312481
DIČ SK2020312481
Datum vytvoření 14 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPRINT
Borinská 8
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 79 028 €
Zisk -7 644 €
Kontaktní informace
Email info@komprint.sk
webové stránky http://www.komprint.sk
Telefon(y) +421264462404, +421264462403
Fax(y) 0264462404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 118
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,163
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,163
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,163
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,692
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 48
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,021
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,111
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,311
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,311
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,556
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,556
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,910
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,309
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,309
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 26,661
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,138
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,662
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,078
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,157
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,241
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,478
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,478
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,324
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 78,426
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 79,028
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 77,660
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 766
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 244
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,042
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,290
D. Služby (účtová skupina 51) 29,862
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,810
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,605
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,126
4. Sociální náklady (527, 528) 79
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 566
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 332
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 332
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 322
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,860
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,274
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,670
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,289
2. Ostatní náklady (562A) 2,289
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,377
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,670
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,684
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686051 TIN: 2020312481 DIČ: SK2020312481
 • Sídlo: KOMPRINT, Borinská 8, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03 16.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Matej Smrek 18 311 € (100%) Studenohorská 53 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   16.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   19.05.2003Noví spoločníci:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1999Nové sidlo:
   Borinská 8 Bratislava 841 03
   07.11.1999Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   KOMPRINT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač a sieťotlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   14.11.1995Zrušené obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek
   12.06.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Matej Smrek
   11.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.11.1990Nové obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia