Vytvořte fakturu

MISSILE CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MISSILE CONSULTING
IČO 00686158
TIN 2020316133
DIČ SK2020316133
Datum vytvoření 20 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MISSILE CONSULTING
Haburská 15
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 554 €
Zisk 913 €
Kontaktní informace
Email bekos@bekos.sk
Telefon(y) 0244372897
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,067
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,067
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 114,067
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,833
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,650
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,376
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,807
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 173,900
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,793
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,378
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 913
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 176,693
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,693
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,983
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,710
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 157,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 91,554
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 91,522
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 89,570
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,428
C. Služby (účtová skupina 51) 65,527
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 308
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,645
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,662
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,984
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,567
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 112
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -111
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,873
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 913
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686158 TIN: 2020316133 DIČ: SK2020316133
 • Sídlo: MISSILE CONSULTING, Haburská 15, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Jozef Gerboc Haburská 15 Bratislava 821 01 21.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Jozef Gerboc 6 672 € (100%) Haburská 15 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2014Nové obchodné meno:
   MISSILE CONSULTING s. r. o.
   Nové sidlo:
   Haburská 15 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Reklamné a marketingové služby
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Stavebné cenárstvo
   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Čistiace a upratovacie služby
   Preprava zbraní a streliva
   Úschova zbraní a streliva
   Prevádzka malých plavidiel
   Skladovanie
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Vydavateľská činnosť
   Faktoring a forfaiting
   Finančný leasing
   Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Gerboc Haburská 15 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Gerboc Haburská 15 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.05.2014
   04.06.2014Zrušené obchodné meno:
   BPI REAL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Ulica 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Okružná 2436/116 Zvolen 960 01
   Ing. Ľubomír Klen Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Prímoravská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Okružná 2436/119 Zvolen 960 01
   Ing. Ľubomír Klen - zástupca riaditeľa spoločnosti Muškátová 16 Bratislava
   Ing. Ján Rizman, zástupca riaditeľa spoločnosti Prímoravská 9 Bratislava
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Okružná 2436/116 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Okružná 2436/119 Zvolen 960 01
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Železničná 3 Stupava
   01.07.2006Nové obchodné meno:
   BPI REAL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ulica 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   30.06.2006Zrušené obchodné meno:
   BAUPROFING spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Muškátová 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom základných prostriedkov
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   17.08.2004Nové sidlo:
   Muškátová 16 Bratislava 821 01
   16.08.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   08.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klen Muškátová 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klen - zástupca riaditeľa spoločnosti Muškátová 16 Bratislava
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa spoločnosti Medzilaborecká 17 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Prímoravská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa spoločnosti Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman, zástupca riaditeľa spoločnosti Prímoravská 9 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa spoločnosti Medzilaborecká 17 Bratislava
   08.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   07.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   Monica Chlumecky Fox Hollow Drive, Boca Raton, 5789-A Florida Spojené štáty americké
   04.03.1993Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária - kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom základných prostriedkov
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   Monica Chlumecky Fox Hollow Drive, Boca Raton, 5789-A Florida Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ spoločnosti Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa spoločnosti Medzilaborecká 17 Bratislava
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným je:
   a/ investorská činnosť
   b/ inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie (Project management)
   riadenie výstavby (Construction Management)
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb, alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť, najmä
   obstaranie (zabezpečenie ) investorskej a inžinierskej činnosti
   obstarávanie stavebných materiálov, výrobkov a zariadení
   vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu
   f/ Prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   g/ Poradenská činnosť, najmä:
   technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve
   zabezpečenie informácií pre rozhodovací proces v investorskej , projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   kalkulovanie stavebných prác
   spracovávanie podkladov pre tvorbu cien
   h/ Obchodná činnosť, najmä:
   obchod s materiálmi, výrobkami a zariadeniami pre stavebnú činnosť
   i/ Činnosť realitnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   Dr. Ladislav Chlumecký Fox Hollow Drive, Boca Raton 5789-A Florida Spojené štáty americké
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa Medzilaborecká 17 Bratislava
   20.11.1990Nové obchodné meno:
   BAUPROFING spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným je:
   a/ investorská činnosť
   b/ inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie (Project management)
   riadenie výstavby (Construction Management)
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb, alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť, najmä
   obstaranie (zabezpečenie ) investorskej a inžinierskej činnosti
   obstarávanie stavebných materiálov, výrobkov a zariadení
   vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu
   f/ Prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   g/ Poradenská činnosť, najmä:
   technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve
   zabezpečenie informácií pre rozhodovací proces v investorskej , projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   kalkulovanie stavebných prác
   spracovávanie podkladov pre tvorbu cien
   h/ Obchodná činnosť, najmä:
   obchod s materiálmi, výrobkami a zariadeniami pre stavebnú činnosť
   i/ Činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Helm Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen Medzilaborecká 17 Bratislava
   Ing. Ján Rizman Púpavová 8 Bratislava
   Dr. Ladislav Chlumecký Fox Hollow Drive, Boca Raton 5789-A Florida Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.. Róbert Helm, riaditeľ Železničná 3 Stupava
   Ing. Ľubomír Klen, zástupca riaditeľa Medzilaborecká 17 Bratislava