Vytvořte fakturu

KOOBRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOOBRATISLAVA
Stav V likvidaci
IČO 00686433
TIN 2020301239
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KOOBRATISLAVA
Palackého 4
81337
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 233,431
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,558
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,558
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,073
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,873
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 224
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 224
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,562
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 226,292
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,292
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,270
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,431
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 829,848
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 829,848
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 152,270
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 152,270
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -999,449
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,112
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,012,561
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,762
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,082
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,082
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 249,680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 242,041
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,041
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,689
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256302.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686433 TIN: 2020301239
 • Sídlo: KOOBRATISLAVA, Palackého 4, 81337, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.1997Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.11.1997Zrušené obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   06.10.1997Nové sidlo:
   Palackého 4 Bratislava 813 37
   05.10.1997Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   30.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   29.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   07.12.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zakladanie majetkových účastí a spoloč- ností
   dražba a správa cenných papierov
   poradenstvo v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   06.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   27.07.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   26.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   18.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   17.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Nové sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika