Vytvořte fakturu

ULYSSES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.05.2016
Basic information
Obchodní název ULYSSES
IČO 00686441
TIN 2020332270
DIČ SK2020332270
Datum vytvoření 02 Srpen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ULYSSES
Tupého 19
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 295 766 €
Zisk -82 966 €
Kontaktní informace
Email ulysses@ulysses.sk
Mobile(y) +421911702956, +421911702649, +421911702953, +421911702957
Fax(y) 0262801574
Date of updating data: 27.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,667
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 830
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 830
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,899
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 92,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,575
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 324
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,235
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,511
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 703
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,667
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,912
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 51,128
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 51,128
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,224
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,224
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -7,469
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -7,469
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -583,768
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -583,768
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,966
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 386,579
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,158
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,158
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 378,421
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332,722
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,722
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,830
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,125
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,144
Date of updating data: 27.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 295,766
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 295,766
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 295,766
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,508
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,367
D. Služby (účtová skupina 51) 249,016
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,295
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,478
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,381
4. Sociální náklady (527, 528) 436
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,223
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 607
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -79,742
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,617
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,265
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,265
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,264
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -82,006
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,966
Date of updating data: 27.05.2016
Date of updating data: 27.05.2016