Vytvořte fakturu

H O R A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název H O R A S
IČO 00686590
TIN 2020899738
DIČ SK2020899738
Datum vytvoření 06 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H O R A S
Šaštínska 29
84104
Bratislava
Financial information
Zisk -18 455 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265424123
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 998,396
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 998,396
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 753,988
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 746,863
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,038
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,752,384
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,966
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,539
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,353
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,455
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,774,350
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,774,350
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,040,179
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 733,211
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,807
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 138
C. Služby (účtová skupina 51) 1,468
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 168
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 777
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,807
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,606
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 14,688
M. Úrokové náklady (562) 14,606
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,688
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,495
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,455
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015