Vytvořte fakturu

H O R A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název H O R A S
IČO 00686590
TIN 2020899738
DIČ SK2020899738
Datum vytvoření 06 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H O R A S
Šaštínska 29
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 600 €
Zisk 32 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265424123
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,132,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,132,889
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 846,375
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 755,272
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,249
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,979,264
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,820
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,539
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,808
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,786
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,968,444
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,883,111
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,140,208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 741,943
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 85,333
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,600
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,766
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 147
C. Služby (účtová skupina 51) 1,588
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 126
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,904
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,834
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,865
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 94
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,746
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,786
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017