Vytvořte fakturu

A A A akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A A A akciová
IČO 00686603
TIN 2020296839
DIČ SK2020296839
Datum vytvoření 13 Červenec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo A A A akciová
Alstrova 219
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 306 €
Zisk -40 992 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245529548
Mobile(y) 0948122616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,029,084
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,029,084
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,611
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,849
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,650
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,522
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,151,933
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,699
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 327,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,992
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 825,234
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 413,516
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 411,718
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 458
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 161
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,008
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 407,091
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,306
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 94,306
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 134,147
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,483
C. Služby (účtová skupina 51) 30,468
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,216
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,777
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 73,133
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,070
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,841
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,355
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 198
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 198
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -40,030
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686603 TIN: 2020296839 DIČ: SK2020296839
 • Sídlo: A A A akciová, Alstrova 219, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Pavol Arnold p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06 10.03.2004
  Norbert Siegl člen Bottova 7 Nitra 949 01 16.01.2014
  Ing. Peter Arnold podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia 16.01.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Alstrova 219 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   služby požičovní
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Norbert Siegl - člen Bottova 7 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 16.01.2014
   Ing. Peter Arnold - podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 16.01.2014
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   27.07.2005Nové sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   26.07.2005Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   10.03.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Arnold - p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   04.07.1994Nové predmety činnosti:
   výroba drevených hračiek a iných výrobkov z dreva
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   03.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika
   26.10.1992Nové sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   13.07.1990Nové obchodné meno:
   A A A akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika