Vytvořte fakturu

N-ESCOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název N-ESCOOP
Stav Zničeno
IČO 00686794
TIN 2020332347
DIČ SK2020332347
Datum vytvoření 14 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N-ESCOOP
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 478 €
Zisk 4 153 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421908755844, +421905263106
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 779,367
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,300
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 760,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 512,617
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 512,617
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 245,717
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,812
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,812
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,894
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 474
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,420
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,839
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 779,367
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,604
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,705
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 763
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 763
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,017
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,867
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,884
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,153
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,074
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 316
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 709,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 784
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 707,805
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -4,877
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -311
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -311
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,478
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,478
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,478
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,579
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,436
D. Služby (účtová skupina 51) 13,843
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 233
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,067
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,899
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,199
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,324
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,321
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,214
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,153
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017
 • IČO :00686794 TIN: 2020332347 DIČ: SK2020332347
 • Sídlo: N-ESCOOP, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Srpen 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2009Nové obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   14.08.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným