Vytvořte fakturu

N-ESCOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N-ESCOOP
IČO 00686794
TIN 2020332347
DIČ SK2020332347
Datum vytvoření 14 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N-ESCOOP
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 270 €
Zisk -1 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421908755844, +421905263106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 860,208
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,300
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 841,834
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 512,617
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 512,617
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 248,890
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,276
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,276
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,614
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) -43
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ -43
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,370
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -2,018
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,074
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,895
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 860,208
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,451
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,705
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 763
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 763
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -36,079
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,867
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,946
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 789,912
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 316
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 789,471
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 92,983
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,983
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 695,609
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 879
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 125
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,270
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,270
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,270
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,182
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,144
D. Služby (účtová skupina 51) 14,253
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 529
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,088
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,873
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 959
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686794 TIN: 2020332347 DIČ: SK2020332347
 • Sídlo: N-ESCOOP, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Srpen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03 25.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Kajan 6 639 € (100%) Družstevná 3 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2009Nové obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   10.02.2009Zrušené obchodné meno:
   ESCOOP, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   24.07.2007Noví spoločníci:
   Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 25.06.2007
   23.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.2000
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.2000
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   24.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Smolnícka 6 Bratislava
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Smolnícka 6 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Haburská 11 Bratislava
   04.03.1995Nové sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a pradaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   reklamná a propagačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Stanislav Melišek Haburská 11 Bratislava
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   ESCOOP, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 33 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 33 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné poradenské a konzultačné služby individuálnym podnikateľom a organizáciam súvisiace s prípravou, založením a vedením podniku, agentúrne, marketingové a propagačné služby
   plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov,
   školiaca, konzultačná a expetrízna činnosť v oblasti hydrológie, meteorológie a životného prostredia
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.03.1995Zrušené obchodné meno:
   P O R C O S , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kuklovská 51 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Borušovičová Kuklovská 51 Bratislava
   14.08.1990Nové obchodné meno:
   P O R C O S , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kuklovská 51 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexné poradenské a konzultačné služby individuálnym podnikateľom a organizáciam súvisiace s prípravou, založením a vedením podniku, agentúrne, marketingové a propagačné služby
   plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov,
   školiaca, konzultačná a expetrízna činnosť v oblasti hydrológie, meteorológie a životného prostredia
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Borušovičová Kuklovská 51 Bratislava
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia