Vytvořte fakturu

AD REAL INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AD REAL INVEST
IČO 00687219
TIN 2020327870
DIČ SK2020327870
Datum vytvoření 12 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AD REAL INVEST
Pod Strážami 13/A
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 242 783 €
Zisk 2 801 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220743444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,295,561
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 704,855
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 704,855
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 294,452
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 295,954
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 101,669
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,780
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 588,231
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 572,561
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 552,568
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 552,568
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,993
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,670
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,513
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,475
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,295,561
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 748,505
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 710,351
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 710,351
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,584
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,584
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,935
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,935
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,834
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 406,537
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -382,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,801
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 545,909
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,084
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,084
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 514,631
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,836
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,836
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 475,178
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,169
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,046
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,742
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,660
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,612
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,582
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,147
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,147
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 226,772
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 242,783
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 226,772
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,511
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,715
D. Služby (účtová skupina 51) 103,320
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,164
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,389
4. Sociální náklady (527, 528) 1,287
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,615
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,519
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,519
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,291
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -470
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,890
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,261
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,737
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,363
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,363
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,363
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 340
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 143
2. Ostatní náklady (562A) 143
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 196
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,023
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,762
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00687219 TIN: 2020327870 DIČ: SK2020327870
 • Sídlo: AD REAL INVEST, Pod Strážami 13/A, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06 27.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Alena Nováková 710 351 € (100%) Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   27.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   08.11.2011Nové sidlo:
   Pod Strážami 13/A Bratislava 831 01
   07.11.2011Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   04.06.2008Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   03.06.2008Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   20.02.2007Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   04.07.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   13.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   12.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.03.2005Nové obchodné meno:
   AD REAL INVEST, s.r.o.
   16.03.2005Zrušené obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   27.08.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   22.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   21.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   25.05.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.03.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vodoinštalatérstvo
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti výroby, služieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1990Nové obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia