Vytvořte fakturu

i + i print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název i + i print
IČO 00688070
TIN 2020318960
DIČ SK2020318960
Datum vytvoření 03 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i + i print
Mlynské Luhy 27
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 668 283 €
Zisk 141 717 €
Kontaktní informace
Email office@iiprint.sk
Telefon(y) 0243412233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,861,602
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 838,855
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 838,855
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 119,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 517,565
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 199,820
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,007,616
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,536
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,222
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,314
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,874
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,874
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,874
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 765,491
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 675,317
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675,317
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 90,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 204,715
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 203,811
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,131
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,131
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,861,602
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 388,611
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,197
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,197
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 237,394
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 237,394
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,717
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,452,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 111,428
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 61,647
12. Odložený daňový závazek (481A) 49,781
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,097,564
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 918,105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918,105
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 39,209
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,651
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,169
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 79,036
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,356
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 217,078
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,565
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 20,565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,302,714
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,668,283
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,270,631
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,083
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,257
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 297,376
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,936
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,471,928
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,144,037
D. Služby (účtová skupina 51) 1,221,856
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 850,717
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 619,275
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 213,839
4. Sociální náklady (527, 528) 17,603
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,619
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 197,321
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 197,321
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,689
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 368
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,321
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 196,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,078
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,747
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,693
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,693
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,022
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,022
2. Ostatní náklady (562A) 18,022
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,939
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 183,080
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,363
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,158
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,205
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00688070 TIN: 2020318960 DIČ: SK2020318960
 • Sídlo: i + i print, Mlynské Luhy 27, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02 26.05.2006
  Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 31.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miloš Novák 3 320 € (50%) Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
  Gabriel Hošovský 3 320 € (50%) Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 31.10.2008
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   26.05.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   25.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   29.04.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   28.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   12.11.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   14.09.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná a propagačná činnosť
   tvorba grafických návrhov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a službieb
   vydávateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   13.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1990Nové obchodné meno:
   i + i print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia