Vytvořte fakturu

C G S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C G S
IČO 00698202
TIN 2020298203
DIČ SK2020298203
Datum vytvoření 26 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C G S
Sasinkova 14
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 243 924 €
Zisk 27 719 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905457387, +421905712353, +421905530373, +421917601587
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 146,477
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,798
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,798
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,025
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,814
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,959
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,139
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 107
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 107
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,033
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,033
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 119,999
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 119,968
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,540
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 146,477
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,484
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,159
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,159
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,719
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,993
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,205
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,205
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,788
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,875
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,875
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,929
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,366
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 243,929
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 243,924
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,410
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 229,514
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 213,795
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,439
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,816
D. Služby (účtová skupina 51) 47,846
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 137,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,574
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,332
4. Sociální náklady (527, 528) 4,066
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,958
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,746
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,746
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 175,823
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,415
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,415
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,410
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,719
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,719
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00698202 TIN: 2020298203 DIČ: SK2020298203
 • Sídlo: C G S, Sasinkova 14, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné 25.05.1993
  Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava 25.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Antonín Cibulka 6 639 € (50%) 152 Blatné
  Ing. Ľubomír Guláš 6 639 € (50%) Tupolevova 22 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.04.1995Nové sidlo:
   Sasinkova 14 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   26.04.1995Zrušené sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.1990Nové obchodné meno:
   C G S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia