Vytvořte fakturu

DAD - TEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAD - TEL
IČO 00698881
TIN 2020315968
DIČ SK2020315968
Datum vytvoření 08 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAD - TEL
Pavlovova 10
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 86 564 €
Zisk 5 110 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244883422
Fax(y) 0244883422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,934
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,312
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,777
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,777
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,260
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,260
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,275
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 73
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,202
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,622
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,622
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,848
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,108
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,108
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 26,028
2. Ostatní fondy (427, 42X) 26,028
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,370
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,110
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,086
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 756
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,330
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,453
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,431
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,284
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 86,382
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 86,564
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 86,382
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,938
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,287
D. Služby (účtová skupina 51) 17,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,378
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,848
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,322
4. Sociální náklady (527, 528) 208
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 434
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,604
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,860
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,070
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00698881 TIN: 2020315968 DIČ: SK2020315968
 • Sídlo: DAD - TEL, Pavlovova 10, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava 15.07.1998
  Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava 15.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Derčalík 2 490 € (35.7%) Mraziarenská 1 Bratislava
  Juraj Ďurďovič 2 490 € (35.7%) Pavlovova 10 Bratislava
  Božena Ďurďovičová 996 € (14.3%) Pavlovova 10 Bratislava
  Beata Derčalíková 996 € (14.3%) Mraziarenská 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.11.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava), v zmysle Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej KR PZ Bratislava
   15.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   15.07.1998Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   Noví spoločníci:
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   14.07.1998Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   20.06.1996Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľská činnosť
   19.06.1996Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   DAD - TEL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   23.02.1994Zrušené obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   16.10.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   nákup a predaj rozličného tovaru
   elektorinštalatérstvo
   montáž a oprava telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   15.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia