Vytvořte fakturu

VALLIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VALLIS
IČO 00698954
TIN 2021393979
Datum vytvoření 09 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALLIS
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 860 €
Zisk 4 307 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,886
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,493
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,493
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,493
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,393
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,393
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,343
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,886
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,149
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,095
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,873
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,968
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,307
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,035
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,035
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,555
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,860
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,860
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,860
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1
D. Služby (účtová skupina 51) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,859
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,859
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,787
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00698954 TIN: 2021393979
 • Sídlo: VALLIS, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava 19.07.1999
  Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava 19.07.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Kudlička 6 640 € (50%) Mierová 62 Bratislava
  Ján Takáč 6 640 € (50%) Hlboká 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   factoring a forfaiting /realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti/
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   VALLIS, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup a predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.1990Nové obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Noví spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia