Vytvořte fakturu

ITNets - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ITNets
IČO 00699471
TIN 2020341378
DIČ SK2020341378
Datum vytvoření 21 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITNets
Tilgnerova 13
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 304 170 €
Zisk 2 365 €
Kontaktní informace
Email itnets@itnets.sk
Telefon(y) 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Mobile(y) 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 94,474
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 94,474
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -55,036
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,858
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,461
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,304
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,417
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,516
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 169,332
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,850
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 962
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,116
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,365
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,482
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 771
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 162,587
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,388
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,129
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,613
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,124
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 304,170
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 200,768
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 103,402
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 299,715
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 183,121
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,857
C. Služby (účtová skupina 51) 27,301
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 49,513
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 766
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 22,877
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,455
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,891
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 479
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 479
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,607
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,607
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,128
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,327
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015