Vytvořte fakturu

DYNAMIC AGES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DYNAMIC AGES
IČO 00699551
TIN 2020316595
DIČ SK2020316595
Datum vytvoření 29 Listopad 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DYNAMIC AGES
Kozia 16
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 650 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 46,974
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 46,974
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 46,974
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,974
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 423
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,485
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,842
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,948
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,948
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,948
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,706
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,650
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,650
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,589
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,388
C. Služby (účtová skupina 51) 4,297
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 741
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,074
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,939
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -35
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,545
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,544
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,545
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,484
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) -14,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015