Vytvořte fakturu

VITAPACE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název VITAPACE
IČO 00895679
TIN 2020299886
DIČ SK2020299886
Datum vytvoření 22 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAPACE
Radvanská 4
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 114 €
Zisk -6 095 €
Kontaktní informace
Email vitapace@zoznam.sk
Telefon(y) 0254415875, 0908924225
Mobile(y) 0905631061, 0908924225
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,792
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,792
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,753
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,114
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,114
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,039
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 168
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,871
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,770
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,478
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,478
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,899
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,899
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,417
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,162
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,114
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,114
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 45,114
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,936
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 457
D. Služby (účtová skupina 51) 3,274
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,400
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,450
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,897
4. Sociální náklady (527, 528) 53
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,953
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,447
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,135
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,095
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016