Vytvořte fakturu

AMPLA POLYGRAFIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMPLA POLYGRAFIA
IČO 00895709
TIN 2020297224
DIČ SK2020297224
Datum vytvoření 16 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMPLA POLYGRAFIA
Kúkoľova 1
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 783 038 €
Zisk -1 825 €
Kontaktní informace
Email sales@ampla.sk
webové stránky http://www.ampla.sk
Telefon(y) +421243711527, +421243711115, +421243712210
Fax(y) 0243712210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 780,444
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,499
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,499
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 39,167
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,916
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,416
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 732,807
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 347,477
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 207,786
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 57,196
3. Výrobky (123) - /194/ 70,925
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,570
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,958
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 372,996
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 354,359
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,359
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,598
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,376
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,826
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,138
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,138
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 780,444
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,117
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 53,111
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 53,111
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,105
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 53,263
2. Ostatní fondy (427, 42X) 53,263
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114,463
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 572,991
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -458,528
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,825
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,327
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36,119
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 30,142
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,977
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 452,837
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 379,357
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 379,357
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,535
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,157
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,762
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,026
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,562,883
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,783,038
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 110,878
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,446,466
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,539
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,096
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,572
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,679
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,776,645
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 79,740
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,200,185
D. Služby (účtová skupina 51) 122,086
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 164,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 117,593
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,088
4. Sociální náklady (527, 528) 5,576
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 854
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,782
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,782
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,741
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153,776
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,338
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 870
2. Ostatní náklady (562A) 870
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 779
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,689
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,338
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,055
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00895709 TIN: 2020297224 DIČ: SK2020297224
 • Sídlo: AMPLA POLYGRAFIA, Kúkoľova 1, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54 25.09.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Tomík 30 804 € (58%) Cyprichova 8 Bratislava 831 54
  Ing. Peter Šteruský 9 029 € (17%) Červenákova 11 Bratislava
  Ing. Marián Brúder - ARTEXT 13 278 € (25%) Uhrinská 19 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2009Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o.
   09.02.2009Zrušené obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   10.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Brúder - ARTEXT Uhrinská 19 Bratislava 831 07
   09.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   25.09.2001Nové sidlo:
   Kúkoľova 1 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   14.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   13.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   09.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   24.08.1993Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   23.08.1993Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1990Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba ofsetových tlačových platní
   výroba materiálov a prípravkov pre polygrafický priemysel
   predaj ofsetových tlačových platní, vyrobených materiálov a prípravok pre polygrafický priemysel
   technicko - poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia