Vytvořte fakturu

POLYPRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POLYPRESS
IČO 00895831
TIN 2020312085
DIČ SK2020312085
Datum vytvoření 06 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLYPRESS
Gessayova 45
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 145 €
Zisk 247 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903645108
Mobile(y) +421903645108
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 109,622
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,583
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,692
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,689
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,314
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,314
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,314
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,281
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,296
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,622
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 513
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 513
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,236
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,236
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 247
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,209
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 187
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 187
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,022
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,542
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,542
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 777
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,146
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,145
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,210
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,715
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,741
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,915
D. Služby (účtová skupina 51) 1,010
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,430
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,479
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -223
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,207
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00895831 TIN: 2020312085 DIČ: SK2020312085
 • Sídlo: POLYPRESS, Gessayova 45, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 15.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Baláž 3 320 € (50%) Gessayova 45 Bratislava
  Emília Dzúriková 3 320 € (50%) 1. mája 41 Modra
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava
   Emília Dzúriková 1. mája 41 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kuna 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   18.10.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   POLYPRESS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   distribúcia tlače
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   09.05.1993Zrušené obchodné meno:
   P O L Y P R E S S spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Béla Kúna 45 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodík
   distribúcia a predaj prostredníctvom kolportérov a predajných stánkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1990Nové obchodné meno:
   P O L Y P R E S S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Béla Kúna 45 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodík
   distribúcia a predaj prostredníctvom kolportérov a predajných stánkov
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kuna 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia