Vytvořte fakturu

DATA CENTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DATA CENTER
IČO 00895946
TIN 2020291515
Datum vytvoření 27 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATA CENTER
Dlhá 89/22
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 286 €
Zisk 63 €
Kontaktní informace
Email datacenter@datacenter.sk
Telefon(y) 0903721281, 0692017373
Mobile(y) 0903721281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,445
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,981
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,445
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,977
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,655
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,655
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 247
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,468
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,465
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 418
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 406
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 553
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,286
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,398
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,806
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,589
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,236
C. Služby (účtová skupina 51) 3,620
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,709
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 816
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 697
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,542
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 155
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 155
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -154
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 543
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 63
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00895946 TIN: 2020291515
 • Sídlo: DATA CENTER, Dlhá 89/22, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10 12.04.2005
  Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 28.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Fekete 8 630 € (81.2%) Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
  Eva Feketeová 996 € (9.4%) Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
  Ing. Richard Fekete 996 € (9.4%) Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2005Nové sidlo:
   Dlhá 89/22 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratialava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10 Vznik funkcie: 28.05.1992
   11.04.2005Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   02.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Eva Feketeová Dlhá 89/22 Bratislava - Čuňovo 851 10
   Ing. Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   18.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy lekárskych prístrojov - EKG
   vedenie účtovníctva
   16.11.1992Nové obchodné meno:
   DATA CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž, opravy a údržba v oblasti výpočtovej techniky, spotrebnej, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   Richard Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Eva Feketeová nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   15.11.1992Zrušené obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1992Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   08.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   VIDOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 89 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v obore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
   reprografická činnosť
   konzultačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Valter Bezúr Vodná 20 Senec 903 01
   Ing. Tibor Fekete nám. Hraničiarov 3 Bratislava 851 03
   Akos Kálosi Jilemnického 48 Lučenec 984 01
   Ing. Vojtech Lukács Stračia 1 Nitra 949 01
   Ing. Štefan Lyocsa Belanská 7 Košice 040 00
   Ing. Ladislav Nagy Veľký Kamenec 37 Trebišov 076 36
   Ing. Zuzana Pápayová Astrová 54 Bratislava 821 01
   Zoltán Rabek Braniskova 4 Košice 040 01
   Ing. Ján Tóth pobyt na území SR : Červenej armády 59 Šamorín 931 01
   Ing. Štefan Tóth pobyt na území SR : Dunajská 37 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia